Revije

 • Dignitas - Slovene Journal of Human Rights

  Publishing frequency: XX a year
  Editor-in-Chief: Boštjan Brezovnik

  Revija Dignitas objavlja znanstvene članke s področja ustavnega in mednarodnega prava človekovih pravic, zgoščene oz. skrajšane prevode ključnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice Sveta Evrope, še posebej sodbe izdane na pritožbe slovenskih pritožnikov, pravne komentarje sodb Evropskega sodišča, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija), splošne informacije o pomembnejših dogodkih s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in mednarodnem okviru ter tematske številke in tematske bloke. Revija Dignitas je vpisana v mednarodno IBZ bazo.

 • LexLocalis

  Publishing frequency: XX a year
  Editor-in-Chief: Boštjan Brezovnik

  Lex localis - Journal of Local Self-Government is an international journal for the study of the politics, administration, and management of local affairs published four times a year (in January, April, July, and October). The journal publishes articles that contribute to the better understanding and practice of local self-government and which are of interest to scholars, policy analysts, policymakers and practitioners. The focus of the journal is on the critical analysis of developments in local governance throughout the world. Lex localis - Journal of Local Self-Government provides a unique forum for the consideration of all issues related to sub-national levels of government. Articles appearing in Lex localis - Journal of Local Self-Government are abstracted and indexed in Social Sciences Citation Index (SSCI) (Web of Science), Essential Citation Index (Web of Science), CSA Worldwide Political Science Abstracts, Current Geographical Publications, CSA PAIS International, Academic's OneFile (Gale), ERIH Plus, International Political Science Abstracts, ProQuest, Scopus, International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS).